Reference

Klient: Kunc ocelové konstrukce s.r.o.Rok realizace: 2014

Kompletní služby v povrchové úpravě kovů pro firmu Kunc ocelové konstrukce s.r.o.

Jeden z našich nejvýznamnějších odběratelů je fa. Kunc ocelové konstrukce s.r.o. (www.kunc-steel.cz). Firmě poskytujeme kompletní služby v povrchové úpravě kovů. Především jde o povrchové úpravy ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení, nosných konstrukcí a jiné. Skladbu povrchové ochrany kovů často stanoví projektant. Zejména se jedná o přípravu povrchu abrazivním tryskáním kovů a následné nátěry kovů různých tlouštěk a počtu vrstev. Tloušťka vrstvy a počet vrstev je dána dle příslušné normy a uvažovaného korozního prostředí. Takto upravené konstrukce jsou expedovány do celé Evropy.

Klient: Bluetech s.r.o.Rok realizace: 2014

Povrchová úprava kovů pásových dopravníků

Pro společnost Bluetech s.r.o. realizujeme nátěry pásových dopravníků, které jsou vyváženy do celého světa. Povrchová úprava kovu spočívá převážně v odmašťování kovů pomocí tryskání kovů vodou. Pak přijdou na řadu nátěry kovů (zde konkrétně dvouvrstvý protikorozní nátěr kovu). Mezi příležitostné práce pro firmu patří šopování kovů (metalizace) a pískovaní kovů abrazivem (zejména mobilní pískování).

Klient: Tenza a.s.Rok realizace: 2014

Protikorozní ochrana mostu pro teplofikaci v Č. B.

Zákazníkem této stavby byla Tenza a.s., povrchové úpravy kovů spočívaly v tryskání povrchu kovu na stupeň Sa 2,5. Zde jsme naplno využili možnosti mobilního pískování povrchů. Ošetření kovů pokračovalo čtyřvrstvými nátěry kovů systémem Derisol. Nátěrový systém pro ochranu kovů byl navržen dle předpisu TKP 19B. Toto ošetření povrchu kovu zajistí dlouhodobou ochranu kovů proti korozi i v extrémních podmínkách, bez nutnosti metalizace (šopování).

Klient: Strojírny Podzimek s.r.o.Rok realizace: 2014

Zvedací lávka Sportovního přístavu Hluboká nad Vltavou

Klientem této zakázky byly Strojírny Podzimek s.r.o.. Povrchová úprava kovu zahrnovala jak ošetření kovů, tak i protikorozní ochranu kovu a nátěry kovů. Využili jsme duplexní systém. Nejprve jsme díky tryskání vodou a pískování kovů dosáhli úpravy povrchu na otryskání hodnoty Sa 2,5. Dále přišla na řadu metalizace. Na šopování navázaly nátěry kovu. Pro natírání kovů jsme vybrali systém Hempel, který nabízí estetiku i protikorozní ochranu.

Klient: Abádia a.s.Rok realizace: 2013

Nástupní lávka Sportovního přístavu Hluboká nad Vltavou

Klientem byla společnost Abádia a.s.. Povrchová úprava kovu byla provedena tzv. duplexním systémem. Ten zahrnuje tryskání kovů na hodnotu Sa 2,5, následnou metalizaci a konečné nátěry kovů. Spojení šopování a nátěru kovu renomované značky Hempel s.r.o. vytvoří ideální ochranu kovu pro toto použití.

Klient: Freyssinet CS a.s.Rok realizace: 2013

Příprava povrchu betonu pro sanační práce při rekonstrukci elektrárny v Prunéřově

Zákazníkem byla fa. Freyssinet CS a.s., příprava povrchu betonu spočívala v tryskání betonů převážně vysokotlakým vodním paprskem. Dále jsme využili abrazivní tryskání betonu (pískování betonů). O tuto úpravu betou se postaral křemičitý písek. Spolupracujeme od počátku roku 2013 až do současnosti. V roce 2014 jsme navázali na další větší zakázkou, jíž je tryskání betonů v úpravně vody v Plzni. Opět jde o přípravu povrchu betonu před sanacemi, a to jak tryskáním betonu vodou, tak i pískováním betonu.

Klient: Dirninger POTRUBÍ A MONTÁŽE s.r.o.Rok realizace: 2012

Protikorozní ochrana potrubí elektrárny Martiniqe

Zákazníkem byla fa. Dirnirger potrubí a montáže. Práce spočívaly v abrazivním tryskání povrchu kovu a následným čtyřvrstvým nátěrovým systémem fy Fraytag. Ošetření povrchu potrubí je poměrně náročná činnost s velkými nároky na kvalitu tryskání i nátěry kovů. Předmětem dodávky bylo vedle protikorozní ochrany také balení do palet.

Klient: Povodí Vltavy s.p.Rok realizace: 2012

Lávka pro pěší přehrada Hracholusky (protikorozní úprava)

Konstrukce lávky byla ochráněna duplexním systémem. Protikorozní ochranu kovů zajistila metalizace zinakorem a protikorozní nátěry kovů značky Hempel. Využili jsme vybavení na mobilní tryskání kovů a mobilní šopování i vlastní lešení. Zakázka také kladla velký důraz na minimální ekologický dopad pískování, metalizace i natírání kovů.

clicking on ".mobile-nav" toggles class "open" on ".primary-nav" clicking on ".mobile-nav" toggles class "open" on ".mobile-nav"