Metalizace kovů

Účinná ochrana kovů nejen před korozí

IMG_0313Postaráme se o výrazně delší životnost, lepší vlastnosti a vzhled i celých ocelových konstrukcí. Využíváme nejnovější technologie metalizace kovů (neboli šopování), které vyhoví i požadavkům nejvyšší jakosti.

Prodloužení životnosti povrchu konstrukcí i strojů

Metalizace kovů je nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem. Vytvořená vrstva zabraňuje průniku vlhkosti a kyslíku k povrchu kovu. Tím šopování kovů významně přispívá k ochraně oceli a jiných kovů. Vedle předcházení vzniku koroze metalizace kovů rovněž zlepšuje vlastnosti pro specifická užití. Díky zvýšené odolnosti proti dalším nepříznivým vlivům se několikanásobně prodlužuje životnost konstrukcí i strojů.

Vybereme vhodný způsob metalizace (šopování) kovů

Pro různé účely a vzhledem k specifickým potřebám využíváme dva způsoby metalizace kovů:

  • Elektrometalizační zařízení (nižší náklady na šopování)
  • Plynová metalizační pistole (vhodnější pro specifické metalizace)

Díky tomu jsme schopni uspokojit i vysoké nároky na metalizace kovů včetně práce ve ztížených podmínkách a na špatně dostupných místech.

Metalizace kovů provádíme s ohledem k upravovanému materiálu. Přizpůsobíme se všem požadavkům z vaší strany. Vedle nejčastější metalizace kovů zinkem, mědí či hliníkem dokážeme uspokojit poptávku i pro méně obvyklé kovy.

Související služby – úprava pomocí pískování kovů

Každý povrch je před samotnou úpravou pomocí metalizace kovů nutné správně připravit. Musí být nejen zbaven všech mastnot a olejů, ale rovněž je nutné provést důkladné pískování kovů na čistotu povrchu Sa 2,5 až 3 podle ČSN ISO 8501. Jsme připraveni vám povrchy před metalizací upravit včetně pískování kovů. Nabízíme komplexní služby bez subdodavatelů.

Šopování je též nedílnou součástí nejlepší ochrany kovů pro korozi, takzvaného duplexního systému protikorozní ochrany. Duplexní PKO spočívá v kombinaci šopování a aplikace protikorozního nátěru kovů.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme. Využijte našich kontaktů zde.

 

IMG_0314IMG_0315

clicking on ".mobile-nav" toggles class "open" on ".primary-nav" clicking on ".mobile-nav" toggles class "open" on ".mobile-nav"